1 ธ.ค. วันเอดส์โลก “ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์”
กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์และออกบู้ทร่วมกับ สำนักงานเขตราชเทวี และ เครือข่ายภาคประชาสังคมด้านเอดส์ ณ บริเวณเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
Shares