9/7/65 : โรงแรมฟูราม่าสีลม : กรุงเทพ
       

       มูลนิธิเอชไอวี เอเชีย ร่วมกับ องค์กรบางกอกเรนโบว์ ภายใต้การสนับสนุนของ AHF Global และ AHF Thailand จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Chemsex First Aid : Safe Flight With Us เพื่อให้ความรู้ในการปฐมพยาบาลในสถานการณ์ฉุกเฉินจากการใช้สารเสพติด Chemsex

       โดยมี นพ.ณัฐพงศ์ ทรัพย์สาร, สิบเอกเชาวน์พิชาญ เตโช , คุณภูมิพันธ์ เอี่ยมปรเมศวร์, และ ผศ.ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดและฝึกภาคปฏิบัติในการช่วยเหลืออย่างเข้มข้น