วันที่ 21 ธันวาคม 2565 สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด โดยกลุ่มพัฒนาการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จัดประชุมเครือข่ายกลุ่มหลากหลายทางเพศขับเคลื่อนการทำงานการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง
.
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 51 สำนักงานเขตพญาไท บางกะปิ คลองเตย สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ พหลโยธิน ท่าเรือ วังทองหลาง โชคชัย ๔ ดินแดง สุทธิสาร และภาคีเครือข่าย สมาคมฟ้าสีรุ้ง บางกอกเรนโบว์ Krubb Bangkok