ตรวจ HIV และ ซิฟิลิส FREE กับ พี่วีกิจ

ตรวจ HIV และ ซิฟิลิส FREE กับ พี่วีกิจ

เจอกันหน้าโรงหนังพหลโยธิน สะพานควาย ตั้งแต่เวลา 12.00-18.00 น.
จองคิวตรวจได้ที่ คุณวีกิจ 094-6485965 หรือไลน์ nikythai วีกิจ ผู้เป็นที่รัก
World AIDS Day 2021

World AIDS Day 2021

1 ธ.ค. วันเอดส์โลก “ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์”
กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์และออกบู้ทร่วมกับ สำนักงานเขตราชเทวี และ เครือข่ายภาคประชาสังคมด้านเอดส์ ณ บริเวณเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
CHEMSEX BANGKOK

CHEMSEX BANGKOK

23 กันยายน 2564  ChemsexBangkok

องค์กรบางกอกเรนโบว์ ร่วมกับ โรงพยาบาลบางรัก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับผู้ใช้สารเสพติดในกลุ่มชายรักชาย (Chemsex)” สนับสนุนโดย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สารเสพติดในกลุ่มชายรักชายร่วมกัน เพื่อพัฒนาไปสู่แนวทางการให้บริการทั้งทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และทบทวนนโยบายการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต

ขอขอบคุณโรงพยาบาลบางรักที่สนับสนุนด้านสถานที่ประชุมตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดรอบละ25คนเช้าบ่าย

ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่บรรยายเนื้อหาเข้มข้นเข้าใจง่าย

Shaowpicha Techo นักจิตวิทยาชำนาญการ คลินิกก้าวใหม่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย และ รศ.ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พญ.รสพร กิตติเยาวมาลย์ คลินิกบางรัก

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับผู้ใช้สารเสพติดในกลุ่มชายรักชาย” (Chemsex Bangkok)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับผู้ใช้สารเสพติดในกลุ่มชายรักชาย” (Chemsex Bangkok)

บางกอกเรนโบว์ ร่วมกับ โรงพยาบาลบางรัก

ภายใต้การสนับสนุนจาก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานกับผู้ใช้สารเสพติดในกลุ่มชายรักชาย” (Chemsex Bangkok) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แบ่งเป็น 2 รอบตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

รอบเช้า 08.30-12.00 น. (สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป) จำกัดเพียง 25 คน

รอบบ่าย 12.00-16.30 น. (สำหรับกลุ่มชายรักชาย เปิดพื้นที่การพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างเป็นมิตร) จำกัดเพียง 25 คน

ลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมประชุมได้ที่ (ภายในวันที่ 20 ก.ย.64)