World AIDS Day 2021

World AIDS Day 2021

1 ธ.ค. วันเอดส์โลก “ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์”
กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์และออกบู้ทร่วมกับ สำนักงานเขตราชเทวี และ เครือข่ายภาคประชาสังคมด้านเอดส์ ณ บริเวณเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ตรวจหนองใน ซิฟิลิส ฟรี

ตรวจหนองใน ซิฟิลิส ฟรี

#หนองใน #ซิฟิลิส รักษาเร็ว รักษาได้ รักษาฟรี ไม่ต้องอาย

📌 ตรวจฟรี รักษาฟรี สำหรับทุกเพศ

📌 อายุมากกว่า 18

📌 ไม่ทานยาฆ่าเชื้อใดๆมาก่อน

📌 ไม่ได้ทานยา effavirenz

📌 ไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศ

โทรเลย อย่ารอ 02-1252452 หรือ Line : nikythai