ยาเพร็พ หรือ PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) คือ ยาสำหรับป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อเอชไอวี (HIV) โดยวิธีการกินคือ กินก่อนที่จะไปเจอความเสี่ยง ซึ่งยาเพร็พ (PrEP) สามารถลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ผ่านการมีเพศสัมพันธ์สูงถึง 99%

วิธีการกินยาเพร็พ (PrEP)

การกินยาเพร็พ (PrEP) สามารถกินได้ 2 วิธี

  1. ยาเพร็พแบบที่กินทุกวัน (Daily PrEP)
  2. ยาเพร็พแบบที่กินเฉพาะก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ (On-Demand PrEP)

วิธีการกินนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมทางเพศของผู้ที่ต้องการจะกินยาเพร็พ (PrEP)

ยาเพร็พ (PrEP) ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่น ดังนั้นควรใส่ถุงทุกครั้งระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อลดป้องกันจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่น

ผู้ที่ควรกินยาเพร็พ (PrEP) 

ยาเพร็พ (PrEP) เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีสูง (HIV) เช่น คู่รักเพศเดียวกัน, ผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนหลายคน หรือผู้ที่รับยาเป็ป (PEPSE) เป็นประจำ เนื่องจากเกิดการผิดพลาดระหว่างมีเพศสัมพันธ์จนเกิดความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อเอชไอวี (HIV) เป็นต้น

หากต้องการรับยาเพร็พ (PrEP) หรือต้องการพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงและวิธีการรักษาพร้อมรับยาเพร็พ (PrEP) สามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาทำการ

เพร็พ (PrEP-Pre-Exposure Prophylaxis) คือ ยาต้านไวรัสที่ป้องกันการติดชื้อเอชไอวีในผู้ที่มีผลเลือดลบ เริ่มใช้ตรียมไว้ก่อนจะมีโอกาสสัมผัสเชื้อ และใช้ต่อเนื่องไปจนหมด

  1. กินยา PrEP นี้เป็นประจำทุกวัน วันละ 1 ครั้ง
  2. ตรวจเลือดเพื่อติดตามประสิทธิภาพของยาทุก ๆ 3 เดือน
  3. ไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ได้ เช่น หนองใน หนองในเทียม หรือชิฟิลิส
  4. เพร็พอาจจะเหมาะกับคุณ หากคุณไม่สามารถใช้ถุงยางอนามัยได้ทุกครั้ง หรือเคยมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือใช้ยาเมื่อมีเพศสัมพันธ์

เพ็พ (PEP- Post-Exposure Prophylaxis) คือ ยาต้านไวรัสฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่มีผลเลือดลบที่เพิ่งสัมผัสเชื้อมาไม่เกิน 72 ชั่วโมง

  1. ต้องได้รับทันที ห้ามเกิน 72 ชั่วโมง
  2. รับยาติดต่อกัน 28 วัน

สงสัยว่าสัมผัสเชื้อ ไม่แน่ใจในความเสี่ยง รีบรับคำปรึกษา และตรวจเลือดได้ทันที

 

ที่มา : PSK CLINIC คลินิกสุขภาพทางเพศ บริการตรวจและให้คำปรึกษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์