ปัจจัยที่ทำให้คนใช้ Chemsex

  • ทำให้รู้สึกสุขสมกับเซ็กส์มากขึ้น (ยาช่วยเพิ่มการรับรู้ทางประสาทระหว่างมีเซ็กส์) บางคนรู้สึกว่าการใช้ chemsex ทำให้กล้าที่จะลองประสบการณ์ใหม่ในการมีเซ็กส์ (ลดความยับยั้งชั่งใจ)ทำให้มีเซ็กส์ได้ดีและนานขึ้น (บางคนอาจรู้สึกกดดัน หรือไม่มั่นใจว่าตนเองสามารถมีเซ็กส์ได้ดี การใช้ยาจะช่วยปลดปล่อยความรู้สึกนั้น) และความรู้สึกต่อตนเอง การสั่งสอนหรือความคิดความเชื่อในสังคมว่าการมีเซ็กส์แบบชาย-ชายเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่ควรทำ (บาป หรือผิดธรรมชาติ) ได้ส่งผลให้บางคนรู้สึกผิดหรืออับอายต่อตนเอง อาจทำให้ไม่สามารถสละความรู้สึกนี้ในขณะมีเซ็กส์ได้ จึงเลือกใช้ chemsex เพื่อกดความรู้สึกนั้น
  • ความเหงา รู้สึกโดดเดี่ยว เช่น อาจจะย้ายมาที่เมืองใหม่ ๆ หรือยากในการหาความสัมพันธ์ที่จริงจังเพราะในสังคม MSM เน้นการหาคู่นอนมากกว่าหาความสัมพันธ์จริงจัง
  • วัฒนธรรมเซ็กส์ในกลุ่มเกย์ ที่มักถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ไร้การยับยั้งชั่งใจ เร่าร้อน สนุก และทุกคนดูฮอท จึงใช้ chemsex เป็นตัวช่วยที่จะอยู่ในวัฒนธรรมนี้ได้
  • ผู้ที่ใช้ chemsex มีหลากหลายตัวตน รสนิยมและอัตลักษณ์ทางเพศ ไม่ใช่เพียงกลุ่ม MSM เท่านั้น มีคู่ชายหญิง transgender ที่ใช้เช่นกัน แต่ที่น่าสนใจคือ ปรากฏการณ์ที่กลุ่ม MSM หันมาใช้ chemsex เยอะและพบกับความเสี่ยงมากมาย
  • ชีวิตประจำวัน การมีตัวตนในสังคม การใช้ชีวิตที่บางคนไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้ หรืออาจกังวลในการเผชิญการตีตราและเลือกปฏิบัติ
  • อาชีพและปัจจัยทางเศรษฐกิจ บางคนอาจทำงานบริการและใช้ยาในงานหากลูกค้าต้องการให้ใช้ หรือบางคนที่เป็นผู้ขายยา หารายได้เพิ่มด้วยการให้บริการ
  • ความสัมพันธ์กับคู่ ปัจจัยต่างๆ เช่น การไม่พูดเรื่องเซ็กส์ อาจทำให้ไม่สามารถบอกความต้องการหรือไม่กล้ามีเซ็กส์ในบางรูปแบบ การใช้ยาอาจช่วยลดความยับยั้งชั่งใจนั้น หรือบางคนอาจติดอยู่ในกรอบความเชื่อว่าการมีเซ็กส์กับผู้ชายเป็นเรื่องไม่เหมาะสม จึงใช้ยาเพื่อกดความรู้สึกไม่ดีไว้ หรือแค่ต้องการมีเซ็กส์ได้นานขึ้น สนุกขึ้น ให้รู้สึกว่าตัวเองหรือคู่เซ็กซี่กว่าเดิม
  • ความสัมพันธ์กับครอบครัว และเพื่อน กลุ่มเพื่อนที่เป็น MSM อาจส่งเสริมภาพลักษณ์ที่สังคมได้ผูกความเป็น MSM เข้ากับเซ็กส์ที่เร่าร้อนและสุดเหวี่ยง รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยาไม่ว่าจากการไปปาร์ตี้ หรือจากการใช้แอพหาคู่ และในความสัมพันธ์อื่น ๆ บางคนอาจไม่สามารถเปิดเผยตัวตนกับครอบครัวหรือสังคมได้ จึงหนีจากกรอบและสร้างตัวตนระหว่างการใช้ chemsex
  • โซเชียลมีเดีย จากพื้นที่ที่มักไม่เปิดต่อ MSM ทำให้การหาคู่ผ่านโลกออนไลน์เป็นที่นิยม และเปิดโอกาสให้เข้าถึงยาได้

Chemsex ทำอย่างไรกับร่างกาย

สารเคมีที่ใช้เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางเพศนั้น มีการทำงานผ่านระบบประสาทและสมอง จึงขออธิบายที่มาที่ไปของระบบที่ตอบสนองดังนี้

 

1. สมอง คือ อวัยวะที่ทำหน้าที่ควบคุมและสั่งการการทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย สมองทำให้เรามีความสามารถในการรับรู้จดจำ รู้สึกนึกคิด แสดงอารมณ์ และตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้น เพราะสมอง คือ อวัยวะสำคัญของระบบประสาทส่วนกลางมีการหลั่งสารเคมีชนิดต่าง ๆที่เรียกว่า สารสื่อประสาท (Neurotransmitters) เพื่อเป็นตัวนำสัญญาณประสาทจากเซลล์ประสาทหนึ่งไปยังอีกเซลล์ประสาทหนึ่ง หรือเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทกับเซลล์กล้ามเนื้อ โดยการส่งสัญญาณจะเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อระหว่างเซลล์เมื่อกระบวนการนี้เกิดขึ้น การทำงานของระบบประสาทก็จะเกิดความสมบูรณ์

 

2. สารสื่อประสาท (Neurotransmitters)คือ สารเคมีที่ส่งสัญญาณประสาทจากเซลล์ประสาทหนึ่งไปยังอีกเซลล์ประสาทหนึ่ง สารสื่อประสาทมีบทบาทในการควบคุมอารมณ์ และควบคุมระบบการทำงานของร่างกาย ซึ่งหากสูญเสียความสมดุลจะทำให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ หรือ ความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ เช่น โรคซึมเศร้า โรคพาร์กินสัน โรคอ้วน โรคนอนไม่หลับ เป็นต้น สมองจะหลั่งสารสื่อประสาทเมื่อมีการกระตุ้นโดยสัญญาณประสาท ตัวส่งสารสื่อประสาทจะหลั่งสารสื่อประสาทออกมาในปริมาณที่เหมาะสมเป็นระยะเวลาสั้นๆ จากนั้นสารสื่อประสาทจะถูกดูดกลับเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ ย่อยสลาย หรืออาจติดอยู่กับตัวรับเลยก็ได้ โดยสารสื่อประสาทในร่างกายมีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดส่งผลต่ออารมณ์ ความคิด พฤติกรรมบุคลิกภาพ และ ลักษณะนิสัยรวมถึง ระบบการทำงานของร่างกาย โดยมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการกระตุ้นให้สมองหลั่งสารสื่อประสาทแต่ละชนิด รวมถึงการ มีความรักหรือความสัมพันธ์ทางเพศ และ การใช้สารเสพติด

สารสื่อประสาท

สารสื่อประสาทและหน้าที่

สิ่งกระตุ้นทั่วไป

สารสื่อประสาทกับความสัมพันธ์ทางเพศ

หากปริมาณต่ำเกินไป

หากปริมาณมากเกินไป

เอนโดฟิน

เป็นยาระงับความปวดตามธรรมชาติ ช่วยบรรเทาความเครียด สร้างความรู้สึกเพลิดเพลินเป็นสุข เพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองและมีส่วนช่วยในการควบคุมให้อยากอาหารน้อยลง

คือ การได้ทำกิจกรรมที่ชอบหรือ พึงพอใจเช่นการออกกำลังกายการเล่นดนตรี การสร้างสรรค์งานศิลปะการนวดการดูทีวี หรือการรับประทานอาหาร

การสัมผัสคนรักการแสดงความรัก หรือในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์

มีอาการซึมเศร้าวิตกกังวล หงุดหงิดง่าย มีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น ก้าวร้าว ปวดเมื่อย หรือนอนไม่หลับ

อะดรีนาลิน

ความจำเป็นต่อกระบวนการย่อยสลายดูดซึมสารอาหารเพื่อใช้เป็นพลังงานสำหรับร่างกายทำให้หัวใจแข็งแรงและทำให้เลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อมากขึ้นเมื่อร่างกายเกิดความเครียด

การทำกิจกรรมที่มีความท้าทายความเสี่ยง หรือมีความตื่นเต้น รวมถึงการลุ้นผลรางวัล การเล่นการพนัน

การจีบคนที่เรามีความสนใจเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ หรือเพื่อต้องการให้อีกฝ่ายตอบรับ

หากอะดรินาลินมีระดับผิดปกติ จะมีผลต่อความวิตกกังวล การนอนหลับ อารมณ์ ความดันเลือดสูง

โดปามีน

มีบทบาทต่อการเรียนรู้การจดจำ ทักษะต่าง ๆการนอนหลับ ระบบภูมิคุ้มกัน ความสดชื่นกระปรี้กระเปร่า สมาธิในการทำงาน การมองโลกในแง่ดี อารมณ์ที่พึงพอใจความรู้สึกรักและยินดี รวมถึงช่วยควบคุมการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวและอารมณ์

โดปามีนจะมีการหลั่งได้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะในช่วงอายุ 12-30 ปี เนื่องจากเป็นช่วงของวัยเจริญพันธุ์การรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น นม ไข่เนื้อสัตว์ หรือธัญพืชต่างๆ

ช่วงเวลาที่ถึงจุดสุดยอดของการมีเพศสัมพันธ์

โรคพาร์กินสัน โรคซึมเศร้า

การย้ำคิดย้ำทำอารมณ์ร้อนหรือทำให้เกิดโรคจิตเภท

เซโรโทนิน

ประมาณ 80-90% จะถูกสร้างและอยู่ที่ระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะที่กระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก ที่เหลือจะสร้างที่สมอง มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึกช่วยระงับความโกรธและความก้าวร้าว ความรู้สึกปลอดภัย ไว้วางใจ เป็นมิตรควบคุมความรู้สึกเจ็บปวดความอยากอาหาร การนอนหลับความปรารถนาทางเพศ การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย เพิ่มความดันเลือดความทรงจำและการเรียนรู้

มีการหลั่งเองตามธรรมชาติของร่างกายและ การทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ นมไข่ถั่วเหลือง ปลาทูน่า รวมถึง การออกกำลังกาย และการรับแสงแดดอ่อนๆ

ขณะที่อยู่ในสภาวะอารมณ์ของการชอบพอหลงใหล หรือตกหลุมรัก

ความเครียดวิตกกังวล อยู่ไม่สุข ไม่มีสมาธิโกรธง่ายหงุดหงิด และบางครั้งก็แสดพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรง อาการซึมเศร้า ไมเกรน และเกิดแนวโน้มการฒ่าตัวตายได้ รู้สึกง่วงนอนในระหว่างวันมากกว่าตอนกลางคืน ความต้องการทางเพศลดลง นอนไม่หลับ

กระสับกระส่ายอยู่ไม่สุขคลื่นไส้และอาเจียนสับสนเพ้อ เห็นภาพหลอน หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดจังหวะ มีไข้สูงมากกว่า 40 องศา กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง กระตุกจนเกิดอาการชัก

นอร์อะดรีนาลิน

เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจกระตุ้นให้มีการหลั่งน้ำตาลกลูโคสสู่กระแสเลือดมากขึ้นเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังกล้ามเนื้อ ทำให้สมองตื่นตัวเพื่อเพิ่มความเร็วในการตอบสนองในภาวะคับขันและ ทำให้มีสมาธิ มีผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายในช่วงกลางคืน และตอนตื่นนอน

มีการหลั่งเมื่อร่างกายอยู่ในสถานการณ์คับขัน ภาวะกดดัน หรือมีอันตรายและการหลั่งตามธรรมชาติในเวลากลางวันและหลั่งลดลงในเวลากลางคืน

มีผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายในช่วงกลางคืนและ ตอนตื่นนอน

โรคสมาธิสั้น โรคซึมเศร้าความดันเลือดต่ำ

หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดจังหวะ ความดันเลือดสูงอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเกิดความรู้สึกวิตกกังวลมากเกินไป

สารเสพติดและชื่อเรียกในกลุ่มผู้ใช้ยา

สารเสพติด

ชื่อเรียกในกลุ่มผู้ใช้

ยาไอซ์ (Methamphetamine)

ตัวใหญ่/ น้ำแข็ง /งาน/ สเก็ต/ ไฮ/ บิน

ยาอี/ยาเลิฟ (Ecstasy)/Methylenedioxymethamphetamine (MDMA)

ขนม / อี / MDMA

ยาบ้า (Amphetamine)

ตัวเล็ก/ ยาม้า / ม้า / สปีด

เคตามีน (Ketamine)

เค

ป๊อปเปอร์ (Alkyl nitrites)

ป๊อปเปอร์

ซาแน็กซ์ (Alprazolam)

ยาแมว / แมว / แน็กซ์ / มาโน่

GHB (Gamma hydroxybutyrate)

GHB

สารเสพติดทำงานกับสมองของเราอย่างไร

สารเสพติด

ผลต่อสารสื่อประสาท

สารเสพติดทุกชนิด

เพิ่ม เอนโดฟิน    

เอนโดฟินเป็นยาระงับความปวดตามธรรมชาติ ช่วยบรรเทาความเครียด สร้างความรู้สึกเพลิดเพลินเป็นสุข เพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองและมีส่วนช่วยในการควบคุมให้อยากอาหารน้อยลง

สารเสพติดทุกชนิด

อะดรีนาลีน สูงขึ้นในขณะที่กำลังรอสารเสพติดเข้าร่างกาย

อะดรีนาลีนมีความจำเป็นต่อกระบวนการย่อยสลายดูดซึมสารอาหารเพื่อใช้เป็นพลังงาสำหรับร่างกาย ทำให้หัวใจแข็งแรงและทำให้เลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อมากขึ้นเมื่อร่างกายเกิดความเครียด

เฮโรอีน, ยาไอซ์, โคเคน, ยาอี, GHB

เพิ่ม โดปามีน

โดปามีนมีบทบาทต่อการเรียนรู้การจดจำ ทักษะต่าง ๆ การนอนหลับ ระบบภูมิคุ้มกัน ความสดชื่นกระปรี้กระเปร่า สมาธิในการทำงาน การมองโลกในแง่ดี อารมณ์ที่พึงพอใจ ความรู้สึกรักและยินดี รวมถึงช่วยควบคุมการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวและอารมณ์

ยาอี , ยาไอซ์

เพิ่ม เซโรโทนิน

เซโรโทนินประมาณ 80-90% จะถูกสร้างและอยู่ที่ระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะที่กระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก ที่เหลือจะสร้างที่สมอง มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึก ช่วยระงับความโกรธและความก้าวร้าว ความรู้สึกปลอดภัย ไว้วางใจ เป็นมิตร ควบคุมความรู้สึกเจ็บปวด ความอยากอาหาร การนอนหลับ ความปรารถนาทางเพศ การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย เพิ่มความดันเลือด ความทรงจำและการเรียนรู้

ยาอี , ยาไอซ์

เพิ่ม นอร์อะดรีนาลิน

นอร์อะดรีนาลีนมีหน้าที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ กระตุ้นให้มีการหลั่งน้ำตาลกลูโคสสู่กระแสเลือดมากขึ้น เพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังกล้ามเนื้อ ทำให้สมองตื่นตัว เพื่อเพิ่มความเร็วในการตอบสนองในภาวะคับขันและ ทำให้มีสมาธิ มีผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายในช่วงกลางคืน และ ตอนตื่นนอน

ที่มา : จารุณี ศิริพันธุ์ สุพจน์ ตั้งเสรีทรัพย์ พีราณี ศุภลักษณ์,CHEMSEX 101.เรียนรู้ เข้าใจ เพื่อป้องกันและลดอันตรายที่เกิดจากการใช้ Chemsex ในประเทศไทย. สนับสนุนโดย LINKAGES Thailand FHI 360

Shares